10 Câu trắc nghiệm Địa lí 12

-CỦNG CỐ KIẾN THỨC 12, GIÚP HỌC SINH ÔN LUYỆN ĐỊA LÍ 12. 

- CÓ 10 CÂU TRẮC NGHIỆM.

- NỘI DUNG BÁM SÁT CHUẨN ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ.

Thời gian làm bài: 10 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 hieungan233 hieungan233 21:52 21/05/2018 100.00%
  2 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 10:44 22/05/2018 100.00%
  3 Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyễn 22:40 18/06/2018 100.00%
  4 Quangmy Sú Quangmy Sú 22:44 22/05/2018 100.00%
  5 quynh pham quynh pham 10:26 07/06/2018 100.00%
  6 quynh pham quynh pham 16:44 07/06/2018 100.00%
  7 Thanh Vân Thanh Vân 21:16 08/06/2018 100.00%
  8 Mang Nảm Mang Nảm 20:11 12/05/2018 100.00%
  9 hieungan233 hieungan233 21:50 21/05/2018 90.00%
  10 hieungan233 hieungan233 21:51 21/05/2018 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.