10 Câu trắc nghiệm Địa lí 12

10 câu 10 phút

Trạng thái:

-CỦNG CỐ KIẾN THỨC 12, GIÚP HỌC SINH ÔN LUYỆN ĐỊA LÍ 12. 

- CÓ 10 CÂU TRẮC NGHIỆM.

- NỘI DUNG BÁM SÁT CHUẨN ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hieungan233

hieungan233

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 33

Quangmy Sú

Quangmy Sú

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 32

quynh pham

quynh pham

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 38

 • 04

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 44 phút

 • 05

  quynh pham

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 51 phút

 • 06

  Nguyễn Hồng Nhung

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 101 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan