HƯỚNG DẪN, RÈN LUYỆN TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN, RÈN LUYỆN TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM

308 17/05/2018

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

Để có kỹ năng trắc nghiệm  hiệu quả  về atlat, biểu đồ - bảng số liệu.

 Theo cách dạy atlat  địa lý Việt Nam,  biểu đồ - bảng số liệu thông thường giáo viên hướng dẫn học sinh theo phương pháp tự luận như trước đây. Năm học này hướng dẫn theo hình thức trắc nghiệm là hình thức hoàn toàn mới với giáo viên và học sinh. Trước đây cũng có những đợt làm trắc nghiệm môn Địa Lí nhưng đa số là trắc nghiệm lĩnh vực lý thuyết thôi còn lĩnh vực Át lat, biểu đồ - bảng số liệu thì chưa có.
.............................................................................................................................................................................

3.1.1. VỀ ÁT LÁT ( một số câu trắc nghiệm minh họa)

Dạng 1: câu trắc nghiệm về phân bố

Câu 1. Quan sát Át lát địa lí VN trang 26-29. Đây là các khu kinh tế ven biển của nước ta  xếp thứ tự từ Bắc vào Nam

a.Vân Phong, Nhơn Hội, Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất, Định An

b. Vân Đồn , Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất, Nhơn Hội, Vân Phong

c., Vân Đồn , Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây, Nhơn Hội, Năm Căn

d. Vân Phong, Nhơn Hội, Năm Căn, Định An, Vũng Áng, Dung Quất

Câu 2. Quan sát Át lát địa lí VN trang10. Sông nào dưới đây thuộc hệ thống thủy văn Tây Nguyên


a.     Sông Krong - Ana            

b.     Sông Hậu

c.      Sông Tiền                 

d.     Sông Chảy


Câu 3. Quan sát Át lát địa lí VN trang13 .Dãy Hoàng Liên Sơn thuộc vùng núi:


a.     Tây Bắc

b.     Bắc Trung Bộ

c.      Đông Bắc       

d.     Tây Nguyên

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn