Đề Thi THPT Môn GDCD 2017 (314)

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Mã đề 314

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ĐỀ THI GDCD

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ý Nguyễn

Ý Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 77.50%

Thời gian làm 00:00:00

Trâm Huỳnh

Trâm Huỳnh

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Trâm

HẠNG

3

Số điểm 72.50%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Nguyễn Thị Trâm

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Nguyễn Thị Trâm

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Nguyễn Thị Trâm

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan