Đề Thi THPT Môn GDCD 2017 (308)

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Mã đề 308

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ĐỀ THI GDCD

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bùi Thị Quý

Bùi Thị Quý

HẠNG

2

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Diệu Ninh

Nguyễn Diệu Ninh

HẠNG

1

Số điểm 27.50%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan