Đề Thi THPT Môn GDCD 2017 (306)

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Mã đề 306

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ĐỀ THI GDCD

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Trần Minh Xuân

Lê Trần Minh Xuân

HẠNG

2

Số điểm 82.50%

Thời gian làm 00:00:00

Bùi Thị Quý

Bùi Thị Quý

HẠNG

1

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Thị Quyên

Nguyễn Thị Quyên

HẠNG

3

Số điểm 72.50%

Thời gian làm 00:00:00

  • 04

    Quân

    Số điểm: 67.50%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan