THỂ LỆ HỘI THI

THỂ LỆ HỘI THI

245 31/12/2019

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

THỂ LỆ cuộc Thi trắc nghiệm

Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi

Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân hiện đang làm việc và sinh sống trên địa bàn Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Thời gian tổ chức

Hội thi bắt đầu từ 16 giờ 00 ngày 14/01/2020 đến 9 giờ 00 ngày 24/02/2020 được chia thành 04 Tuần thi như sau:

-  Tuần thi thứ nhất: Diễn ra từ lúc 16 giờ 00 ngày 14/01/2020 đến 9 giờ 00 ngày 21/01/2020.

-  Tuần thi thứ hai: Diễn ra từ lúc 9 giờ 00 ngày 01/02/2020 đến 9 giờ 00 ngày 08/02/2020.

-  Tuần thi thứ ba: Diễn ra từ lúc 9 giờ 00 ngày 09/02/2020 đến 9 giờ 00 ngày 16/02/2020.

-  Tuần thi thứ tư:  Diễn ra từ lúc 9 giờ 00 ngày 17/02/2020 đến 9 giờ 00 ngày 24/02/2020.

II. NỘI DUNG THỂ LỆ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Phương pháp tính điểm và công bố kết quả

- Thí sinh dự thi sẽ trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 5 phút  (Tính theo đồng hồ đếm ngược trong phần thi).

- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi duy nhất.

- Mỗi câu hỏi chỉ được chọn 01 đáp án duy nhất và mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm.

- Kết quả số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi sẽ được công bố ngay sau khi phần thi kết thúc.

- Kết quả chung cuộc sẽ được công bố và trao giải ngay sau khi Tuần thi kết thúc (Trước khi Tuần thi mới bắt đầu). Thí sinh được nhận giải thưởng là người có câu trả lời đúng nhiều nhất và thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất (Căn cứ theo thống kê của phần mềm của hội thi).

- Trường hợp các thí sinh dự thi có số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi bằng nhau dẫn đầu danh sách, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian thí sinh tham gia bài thi sớm nhất.

2. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải thưởng 01 Tuần thi có trị giá 200.000đ (Tiền mặt, thẻ cào điện thoại, voucher mua hàng tại siêu thị...)

- 01 giải thưởng tập thể sau 4 tuần thi trị giá 500.000đ đối với đơn vị có số thí sinh tham gia hoàn thành bài thi nhiều nhất.

III. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

- Thí sinh đạt giải thưởng phải thuộc đối tượng dự thi theo quy định tại mục I và không là thành viên Ban Tổ chức hội thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc (Họ và tên; số điện thoại; đơn vị tham gia)

- Thí sinh phải hoàn thành đầy đủ các câu hỏi mới được Ban tổ chức tính điểm.

- Kết quả chung cuộc được Ban tổ chức thống nhất và niêm yết trên trang cuộc thi tại mục  “THÔNG BÁO BAN TỔ CHỨC”. Mọi khiếu nại sẽ được giải quyết trước khi Tuần thi mới bắt đầu.

- Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức thông báo.

- Trong quá trình thi, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn