cuối kì 1

3 câu Không giới hạn

Trạng thái:


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thành Đinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thành Đinh

Thành Đinh

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:00:07

Ngô Minh Đức

Ngô Minh Đức

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:11

Ngô Minh Đức

Ngô Minh Đức

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:00:13

 • 04

  Ngô Minh Đức

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:00:14

 • 05

  Ngô Minh Đức

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 06

  yến nguyễn

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:00:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan