THÔNG TIN GIỚI THIỆU

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

82 16/12/2019

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-------

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Hội khoa Kế Toán Kiểm Toán trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ.

Đối tượng dự thi là Sinh viên khoa Kế Toán - Kiểm Toán trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhNội dung thi là những thông tin, kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; những nhân vật lịch sử, những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua 90 năm.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Trần Đình Minh Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.