Giới thiệu Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

Giới thiệu Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

124 17/12/2019

Được thành lập từ việc tách ra từ Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Mở TP.HCM Là một trong những đơn vị đào tạo kế toán, kiểm toán uy tín tại Việt Nam. Nhiều sinh viên đã tốt nghiệp ngành kế toán - kiểm toán và làm việc tại các đơn vị lớn, các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức nhà nước, phi lợi nhuận,...

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.