Tenses

40 câu 45 phút

Trạng thái:

revision

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Vu Huong

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Gia Hân

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Gia Hân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Gia Hân

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Minh Toàn

  Số điểm: 100%

 • 05

  Quân Trung

  Số điểm: 97.50%

 • 06

  Quân Trung

  Số điểm: 97.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan