SÁT HẠCH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP - NHÓM SI

3 câu 10 phút

Trạng thái:

Dành cho khối khách hàng nhóm Tích hợp hệ thống

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nnx Jbf

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nnx Jbf

Nnx Jbf

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:40

Vnh

Vnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:14

Nnx Jbf

Nnx Jbf

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:43

 • 04

  Vnh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:05

 • 05

  Helen Hồ

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  huynh tan thuan

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:32

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan