PVU2

10 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Avioii

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:30

Avioii

Avioii

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:37

Gia Hân Huỳnh

Gia Hân Huỳnh

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Trần Nguyễn Yến Khuê

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Avioii

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan