PVU1

20 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Avioii

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Avioii

Avioii

HẠNG

2

Số điểm 95%

Avioii

Avioii

HẠNG

1

Số điểm 100%

NGUYEN.THI.NGOC.HAN_CĐKDXK23C1_1901392

NGUYEN.THI.NGOC.HAN_CĐKDXK23C1_1901392

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    Avioii

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan