PVU

20 câu Không giới hạn

Trạng thái:

I LOVE MY UNIVERSITY

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Avioii

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Avioii

Avioii

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:26

Avioii

Avioii

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:49

Avioii

Avioii

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:16:51

 • 04

  Avioii

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:07:56

 • 05

  Avioii

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  Avioii

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan