Hoa 9 9c2

14 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Phạm Văn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Phạm Văn

An Phạm Văn

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:49

An Phạm Văn

An Phạm Văn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:20

An Phạm Văn

An Phạm Văn

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:30

 • 04

  Phát Lương ÷

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:03:37

 • 05

  Huy Khanh

  Số điểm: 35.71%

  Thời gian làm: 00:07:51

 • 06

  Khang Nguyen

  Số điểm: 21.43%

  Thời gian làm: 00:00:21

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan