ÔN TẬP

1 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Linh Bui

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoà Nguyễn

Hoà Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Linh Bui

Linh Bui

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:15

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

  • 04

    Ky Duyen

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan