TÔI LÀ CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI

10 câu 1 phút

Trạng thái:

Thử xem mình giỏi tới đâu nè?

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Trần Thanh Trúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thanh Trúc

Trần Thanh Trúc

HẠNG

2

Số điểm 80%

Trần Thanh Trúc

Trần Thanh Trúc

HẠNG

1

Số điểm 90%

Võ Uyên Phương

Võ Uyên Phương

HẠNG

3

Số điểm 70%

 • 04

  Võ Uyên Phương

  Số điểm: 70%

 • 05

  Võ Thị Hồng Ân

  Số điểm: 70%

 • 06

  Phạm Thảo Nguyên

  Số điểm: 70%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn