TÔI LÀ CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI

10 câu 1 phút

Trạng thái:

Thử xem mình giỏi tới đâu nè?

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thanh Trúc

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Trúc

Thanh Trúc

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:41

Thanh Trúc

Thanh Trúc

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:29

Võ Uyên Phương

Võ Uyên Phương

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:00:24

 • 04

  Võ Uyên Phương

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:27

 • 05

  Hồng Ân Võ

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:42

 • 06

  Thảo Nguyên

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan