Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh

15 câu 15 phút

Trạng thái:

(Các em hoàn thành bài này trong vòng 15 phút, bài làm bao gồm 15 câu xoay quanh các phần trắc nghiệm, nghe, nhìn hình và xem video)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mr.Phương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Thị Anh Trí

Huỳnh Thị Anh Trí

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:02

Huỳnh Thị Anh Trí

Huỳnh Thị Anh Trí

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:02

Huỳnh Thị Anh Trí

Huỳnh Thị Anh Trí

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:02

 • 04

  Huỳnh Thị Anh Trí

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:02

 • 05

  Lê Thị Thục Quỳnh

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:38

 • 06

  Lê Thị Thục Quỳnh

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:01:43

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan