Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 9 - Unit 8: Celebrations

30 câu 30 phút

Trạng thái:

-Bài làm có tổng cộng 30 câu và các bạn sẽ làm trong 30 phút.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mr.Phương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phuc Pham

Phuc Pham

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:03:47

Nguyễn Trí Long

Nguyễn Trí Long

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:03:40

Phuc Pham

Phuc Pham

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:03:47

 • 04

  Phuc Pham

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:03:47

 • 05

  Phuc Pham

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:03:47

 • 06

  Phượng Ngô

  Số điểm: 93.33%

  Thời gian làm: 00:03:47

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan