Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 8 - Unit 11: Traveling Around Vietnam

25 câu 25 phút

Trạng thái:

-Bài làm có 25 câu. Các bạn sẽ làm bài trong 25 phút.        ...

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mr.Phương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

HẠNG

2

Số điểm 72%

Thời gian làm 00:01:40

Nguyễn Song Toàn

Nguyễn Song Toàn

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:03:59

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

HẠNG

3

Số điểm 72%

Thời gian làm 00:01:40

 • 04

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 72%

  Thời gian làm: 00:01:40

 • 05

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 72%

  Thời gian làm: 00:01:40

 • 06

  Anh Thư Trần Thị

  Số điểm: 68%

  Thời gian làm: 00:02:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan