Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 8 - Unit 11: Traveling Around Vietnam

-Bài làm có 25 câu. Các bạn sẽ làm bài trong 25 phút.        ...

Thời gian làm bài: 25 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Trí Oppa Trí Oppa 20:54 20/04/2018 60.00%
  2 Nguyễn Lê Trung Hậu Nguyễn Lê Trung Hậu 10:30 19/07/2018 56.00%
  3 Kỹ năng cuộc sống Kỹ năng cuộc sống 16:05 26/06/2018 48.00%
  4 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 09:54 11/04/2018 44.00%
  5 nam quang nam quang 16:31 11/04/2018 44.00%
  6 Vo ngoc gia huyen Vo ngoc gia huyen 22:21 29/03/2018 44.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.