1. Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 8 - Unit 11: Traveling Around Vietnam


  -Bài làm có 25 câu. Các bạn sẽ làm bài trong 25 phút.        ...

  Thời gian làm bài: 25 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Anh Thư Trần Thị Anh Thư Trần Thị 11:31 17/08/2018 68.00%
  2 Trí Oppa Trí Oppa 20:54 20/04/2018 60.00%
  3 Huỳnh Thành Tài Huỳnh Thành Tài 10:30 19/07/2018 56.00%
  4 Le Tran Anh Thu Le Tran Anh Thu 08:54 07/08/2018 56.00%
  5 Kỹ năng cuộc sống Kỹ năng cuộc sống 16:05 26/06/2018 48.00%
  6 Vo ngoc gia huyen Vo ngoc gia huyen 22:21 29/03/2018 44.00%
  7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 09:54 11/04/2018 44.00%
  8 nam quang nam quang 16:31 11/04/2018 44.00%
  9 Trần Minh Thảo Trần Minh Thảo 07:49 12/08/2018 44.00%
  10 Khanh Hoang Khanh Hoang 14:52 05/12/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.