1. Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 6 - Unit 10: Staying Healthy


  -Các bạn sẽ làm bài trong vòng 20 phút.-Hướng dẫn làm bài:+Từ câu 1-5: Tìm từ không cùng loại với cá...

  Thời gian làm bài: 20 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Trương Lê Quỳnh Hoa Trương Lê Quỳnh Hoa 19:48 05/07/2018 93.33%
  2 Trương Lê Quỳnh Hoa Trương Lê Quỳnh Hoa 23:33 03/07/2018 93.33%
  3 Kẻ Viết Dạo Kẻ Viết Dạo 23:21 07/08/2018 93.33%
  4 Trương Diễm Linh Trương Diễm Linh 11:08 30/07/2018 80.00%
  5 Hồ Thị Kim Tài Hồ Thị Kim Tài 21:14 24/07/2018 80.00%
  6 phạm thị hoài linh phạm thị hoài linh 09:40 15/08/2018 80.00%
  7 Bùi Thị Thanh Vy Bùi Thị Thanh Vy 01:47 22/04/2018 80.00%
  8 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 10:25 09/04/2018 73.33%
  9 Quynh Huỳnh Quynh Huỳnh 13:51 20/05/2018 73.33%
  10 Trương Diễm Linh Trương Diễm Linh 11:06 30/07/2018 66.67%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.