Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 6 - Unit 10: Staying Healthy

15 câu 20 phút

Trạng thái:

-Các bạn sẽ làm bài trong vòng 20 phút.-Hướng dẫn làm bài:+Từ câu 1-5: Tìm từ không cùng loại với cá...

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mr.Phương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trương Lê Quỳnh Hoa

Trương Lê Quỳnh Hoa

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 168

Trương Lê Quỳnh Hoa

Trương Lê Quỳnh Hoa

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 76

Kẻ Viết Dạo

Kẻ Viết Dạo

HẠNG

3

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 479

 • 04

  Trương Diễm Linh

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 98 phút

 • 05

  Hồ Thị Kim Tài

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 162 phút

 • 06

  phạm thị hoài linh

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 180 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan