Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 6 - Unit 10: Staying Healthy

-Các bạn sẽ làm bài trong vòng 20 phút.-Hướng dẫn làm bài:+Từ câu 1-5: Tìm từ không cùng loại với cá...

Thời gian làm bài: 20 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Trương Lê Quỳnh Hoa Trương Lê Quỳnh Hoa 19:48 05/07/2018 93.33%
  2 Trương Lê Quỳnh Hoa Trương Lê Quỳnh Hoa 23:33 03/07/2018 93.33%
  3 Bùi Thị Thanh Vy Bùi Thị Thanh Vy 01:47 22/04/2018 80.00%
  4 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 10:25 09/04/2018 73.33%
  5 Quynh Huỳnh Quynh Huỳnh 13:51 20/05/2018 73.33%
  6 Trí Oppa Trí Oppa 20:48 20/04/2018 53.33%
  7 Lẩu Dê Ba Kết II Lẩu Dê Ba Kết II 16:04 06/07/2018 46.67%
  8 Tuyết Linh Tuyết Linh 12:11 27/04/2018 33.33%
  9 Vo ngoc gia huyen Vo ngoc gia huyen 22:17 29/03/2018 33.33%
  10 Hào Lê Hào Lê 10:30 19/07/2018 26.67%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.