Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings

20 câu 20 phút

Trạng thái:

-Bài làm có tổng cộng 20 câu. Các bạn sẽ làm bài trong vòng 20 phút. Chúc các bạn làm bài tốt!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mr.Phương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Ngọc Anh

Lê Thị Ngọc Anh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Trần Phúc Gia Hưng

Trần Phúc Gia Hưng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trần Phúc Gia Hưng

Trần Phúc Gia Hưng

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Tô Khánh Ngọc

  Số điểm: 100%

 • 05

  Tô Khánh Ngọc

  Số điểm: 100%

 • 06

  Tô Khánh Ngọc

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan