1. Đề thi trắc nghiệm địa lý thpt (313)


  Mã đề 313

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hoài An Hoài An 22:04 22/04/2018 97.50%
  2 Đen Thanh Đen Thanh 10:23 20/06/2018 97.50%
  3 Anh Phụng Dương Anh Phụng Dương 09:24 25/04/2018 95.00%
  4 Vũ Thị Duyên Vũ Thị Duyên 08:52 28/05/2018 95.00%
  5 Hoàng Thị Thu Hiền Hoàng Thị Thu Hiền 17:46 23/04/2018 92.50%
  6 Nguyễn Ngọc Mai Nguyễn Ngọc Mai 23:40 23/04/2018 90.00%
  7 pham thi xuan pham thi xuan 13:56 21/04/2018 85.00%
  8 pham thi xuan pham thi xuan 13:56 21/04/2018 85.00%
  9 Thùy Thùy Thùy Thùy 14:40 21/04/2018 82.50%
  10 Xoong Trần Xoong Trần 20:05 23/04/2018 82.50%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.