1. Đề thi trắc nghiệm địa lí thpt (320)


  Ôn thi thử đề địa lý 2018 bằng hình thức trắc nghiệm online, có kết quả liền tay, kiểm tra đáp án ngay tại My Aloha.

  Thời gian làm bài: 50 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hiểu Biết Hiểu Biết 17:57 18/06/2018 100.00%
  2 Hồng Vy Hồng Vy 17:59 24/05/2018 95.00%
  3 Ngọc Binô Ngọc Binô 22:21 16/06/2018 95.00%
  4 Khen Thu Dong Khen Thu Dong 20:35 19/05/2018 95.00%
  5 Hồng Vy Hồng Vy 17:52 24/05/2018 95.00%
  6 Tống Thị Tới Tống Thị Tới 09:35 29/05/2018 95.00%
  7 Dung Phương Liêu Dung Phương Liêu 19:28 14/06/2018 95.00%
  8 Như Quỳnh Lê Như Quỳnh Lê 07:39 22/06/2018 90.00%
  9 Nguyễn Diệp Chi Nguyễn Diệp Chi 13:48 24/05/2018 90.00%
  10 Trần Minh Oanh Trần Minh Oanh 21:23 04/06/2018 90.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.