Đề thi trắc nghiệm địa lí thpt (304)

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Mã đề 304

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Đề Thi Địa Lí

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tạ Việt Dũng

Tạ Việt Dũng

HẠNG

2

Số điểm 85%

Đỗ Phạm Phúc Tính

Đỗ Phạm Phúc Tính

HẠNG

1

Số điểm 92.50%

Đạt Phạm Hữu

Đạt Phạm Hữu

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Đạt Phạm Hữu

  Số điểm: 80%

 • 05

  Đạt Phạm Hữu

  Số điểm: 80%

 • 06

  Đạt Phạm Hữu

  Số điểm: 80%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn