EIB TALENT

60 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Xen Truong

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Xen Truong

Xen Truong

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:31

Xen Truong

Xen Truong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Xen Truong

Xen Truong

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:45

 • 04

  Xen Truong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:53

 • 05

  Xen Truong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:55

 • 06

  Thao Quach

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:56

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan