THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐỢT 2 (TỪ 01/8 - 31/8/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐỢT 2 (TỪ 01/8 - 31/8/2020)

300 04/09/2020

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020

 


Số: 02/TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


              Bình Dương, ngày     tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả thi đợt 02 (từ ngày 01/8/2020 đến 31/8/2020)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bình Dương năm 2020

 

          Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-BCĐ.CVĐ ngày 16/6/2020 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Cuộc vận động) về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bình Dương năm 2020,

          Sau khi kết thúc đợt thi thứ 2, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bình Dương năm 2020 thông báo kết quả thi đợt 2 (từ ngày 01/8/2020 đến 31/8/2020) như sau:

          1. Cách thức xác định kết quả (căn cứ theo Thể lệ Cuộc thi)

          - Bài thi hợp lệ là bài thi hoàn thành tất cả các câu hỏi của đề thi trong khung thời gian của đợt thi.

          - Đối với người dự thi tham gia thi nhiều lần, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 01 bài thi có kết quả tốt nhất (trả lời đúng nhiều nhất, có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất và gửi bài sớm nhất) trong các lần thi.

          - Kết quả thi được xét theo tiêu chí có số câu trả lời đúng nhiều nhất, có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất và gửi bài sớm nhất. Danh sách được sắp xếp từ người dự thi có kết quả cao nhất trở xuống.

          2. Kết quả thi đợt 02 (từ 08h00 ngày 01/8/2020 đến 24h00 ngày 31/8/2020)

          - Tổng số lượt thi: 22.045 lượt thi

          - Tổng số người dự thi: 3.939 người

          - Tổng số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong đợt thi: 166 người

          (Ban Tổ chức chỉ thống kê kết quả thi tốt nhất trong các lần thi của người dự thi)

          Kèm theo Thông báo này là danh sách số người dự thi có kết quả tốt nhất trong tháng. Kết quả này chưa phải kết quả chính thức.

         

          3. Thắc mắc, khiếu nại

          - Trong vòng 02 ngày kể từ ngày ra thông báo này, các cá nhân, đơn vị có quyền phản ánh đến Ban Tổ chức Cuộc thi về các kết quả trên theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi. Sau thời gian trên, nếu không có bất kì phản ánh nào thì các kết quả hiển nhiên được công nhận.

          4. Kết quả chính thức các giải thưởng sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc thi.

 

 

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ tỉnh (b/c);

- BTT UBMTTQ cấp huyện;

- BTC, BBSĐT, Tổ thư ký cuộc thi;

- Lưu: VP, Ban TGPT, Ch.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG
"NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"
TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH 20 NGƯỜI CÓ KẾT QUẢ THI TỐT NHẤT
ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 01/8 ĐẾN 31/8/2020)
STT Họ tên Địa chỉ, nơi công tác SĐT CMND Ngày nộp Thời gian nộp Số câu trả lời đúng Tỉ lệ chính xác Số dự đoán
1 Đặng Thanh Minh Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một 0935397xxx 280883732 02/08/2020 21:06 30/30 100% 166
2 Lê Thị Hồng Yến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một 0352424xxx 280943466 04/08/2020 18:12 30/30 100% 166
3 Lê Thị Hoài Trường THCS Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương 0383461xxx 281411861 04/08/2020 22:13 30/30 100% 166
4 Lê Thị Thu Trường THCS Khánh Bình, thị xã Tân Uyên 0386889xxx   05/08/2020 00:33 30/30 100% 166
5 Phạm Phương Thảo Xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên 0979723xxx   08/08/2020 10:22 30/30 100% 166
6 Lê Thanh Tùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một 0975004xxx 281066323 13/08/2020 18:43 30/30 100% 166
7 Phan Thị Ánh Hồng UBND phường Bình An, thành phố Dĩ An 0975279xxx   19/08/2020 19:59 30/30 100% 166
8 Trịnh Văn Đoan Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương 0937629xxx 281315559 22/08/2020 19:39 30/30 100% 166
9 Trần Thị Quỳnh Trang 59/9 đường DX39, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một 0943052xxx 187039036 26/08/2020 11:23 30/30 100% 166
10 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An 0369830xxx   27/08/2020 21:25 30/30 100% 166
11 Trần Thị Vân Xã Phước Sang, huyện Phú Giáo 0979342xxx   28/08/2020 17:23 30/30 100% 166
12 Tran My Tham Xã Phước Sang, huyện Phú Giáo 0703667xxx   29/08/2020 22:41 30/30 100% 166
13 Lê Thị Thảo Xã Phước Sang, huyện Phú Giáo 0985448xxx 280863785 30/08/2020 00:58 30/30 100% 166
14 Pham Quang Viet Xã Phước Sang, huyện Phú Giáo 0908254xxx   30/08/2020 16:19 30/30 100% 166
15 Đoàn Thị Thu Trang Trường THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 0389981xxx   31/08/2020 18:07 30/30 100% 166
16 Trần Thị Hữu Hạnh Trường Mầm non Tuổi Thơ, Tp. Thủ Dầu Một 0913681xxx 280372693 06/08/2020 19:15 30/30 100% 165
17 Châu Thành Nghĩa Trường Tiểu học Hàm Phú 1, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 0349443xxx 261272963 08/08/2020 08:16 30/30 100% 165
18 Võ Thị Tuyết Nhung Xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên 0969919xxx   10/08/2020 08:11 30/30 100% 165
19 DƯƠNG TIÊU Phường Bình Thắng, Tp. Dĩ An 0374578xxx   11/08/2020 15:10 30/30 100% 165
20 Nguyễn Vũ Bích Vân THCS Lê Thị Trung, Thị xã Tân Uyên 0365805xxx   22/08/2020 14:41 30/30 100% 165
BAN TỔ CHỨC

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.