GDQP 12

60 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hồ Tấn Đạt

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trang

Trang

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:11:57

Huyền Trang

Huyền Trang

HẠNG

1

Số điểm 96.67%

Thời gian làm 00:09:18

Toàn Thanh

Toàn Thanh

HẠNG

3

Số điểm 81.67%

Thời gian làm 00:09:56

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan