KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 11

4 câu 3 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Châu Văn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Châu Văn

Châu Văn

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Le Phuong Nhut Tinh

Le Phuong Nhut Tinh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:22

Nhung Lê

Nhung Lê

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Thach Pham

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Pé Heo

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan