KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 11

4 câu 3 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Châu Văn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Le Phuong Nhut Tinh

Le Phuong Nhut Tinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Châu Văn

Châu Văn

HẠNG

3

Số điểm 0%

 • 04

  Nhung Lê

  Số điểm: 0%

 • 05

  Trần Minh Mẫn

  Số điểm: 0%

 • 06

  Thach Pham

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn