Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học - Lần 1

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học - Lần 1 

Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương 

Thời gian làm bài: 50 phút 

Số câu: 40 câu

#tracnghiem #thiTHPTQG #dethithu #hoahoc 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đào Thị Hoàng Ly

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cuộc Sống Mới

Cuộc Sống Mới

HẠNG

2

Số điểm 42.50%

Thời gian làm 00:07:05

Cuộc Sống Mới

Cuộc Sống Mới

HẠNG

1

Số điểm 42.50%

Thời gian làm 00:07:05

Cuộc Sống Mới

Cuộc Sống Mới

HẠNG

3

Số điểm 42.50%

Thời gian làm 00:07:05

 • 04

  Cuộc Sống Mới

  Số điểm: 42.50%

  Thời gian làm: 00:07:05

 • 05

  Nguyễn Hoàng Phúc

  Số điểm: 22.50%

  Thời gian làm: 00:07:17

 • 06

  Nguyễn Hoàng Phúc

  Số điểm: 22.50%

  Thời gian làm: 00:07:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan