ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

40 câu 50 phút

Trạng thái:

SỞ GD&ĐT THANH HÓA, THPT BỈM SƠN

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đào Thị Hoàng Ly

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hihi

Hihi

HẠNG

2

Số điểm 0%

Cu Bin

Cu Bin

HẠNG

1

Số điểm 0%

Lê Hồng Tung

Lê Hồng Tung

HẠNG

3

Số điểm 0%

 • 04

  Phạm Huy Khoa

  Số điểm: 0%

 • 05

  Anh Thu Pham

  Số điểm: 0%

 • 06

  Anh Thu Pham

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan