ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

40 câu 50 phút

Trạng thái:

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC, THPT VĨNH PHÚC

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đào Thị Hoàng Ly

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hvn lop82

hvn lop82

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:54

hvn lop82

hvn lop82

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:54

hvn lop82

hvn lop82

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:00:54

 • 04

  hvn lop82

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:54

 • 05

  LÊ THỊ THẢO LINH

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:01:00

 • 06

  Anh Tu Huynh

  Số điểm: 17.50%

  Thời gian làm: 00:01:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan