ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Môn hóa, Sở GD & ĐT TPHCM, trường THPT Trần Hưng Đạo

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đào Thị Hoàng Ly

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thơ Trần

Thơ Trần

HẠNG

2

Số điểm 20%

Minh Huy 6/8

Minh Huy 6/8

HẠNG

1

Số điểm 22.50%

Thơ Trần

Thơ Trần

HẠNG

3

Số điểm 20%

 • 04

  Thơ Trần

  Số điểm: 20%

 • 05

  Thơ Trần

  Số điểm: 20%

 • 06

  Ninh Vũ Khản

  Số điểm: 17.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan