ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Môn hóa, Sở GD & ĐT tỉnh Lào Cai, trường THPT Văn Bàn

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đào Thị Hoàng Ly

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

dang nguyen

dang nguyen

HẠNG

2

Số điểm 2.50%

Ánh Ngọc Lê

Ánh Ngọc Lê

HẠNG

1

Số điểm 27.50%

Quan Nguyen Gia

Quan Nguyen Gia

HẠNG

3

Số điểm 0%

 • 04

  Khoa Phạm

  Số điểm: 0%

 • 05

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 0%

 • 06

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan