ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Môn hóa - Sở GD & ĐT tỉnh Vĩnh Phúc - THPT Yên Lạc 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đào Thị Hoàng Ly

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm như ý

Phạm như ý

HẠNG

2

Số điểm 20%

Băng Băng

Băng Băng

HẠNG

1

Số điểm 25%

Phạm như ý

Phạm như ý

HẠNG

3

Số điểm 20%

 • 04

  Phạm như ý

  Số điểm: 20%

 • 05

  Phạm như ý

  Số điểm: 20%

 • 06

  Anh Lan

  Số điểm: 17.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn