ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Môn Hóa, Sở GD & ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đào Thị Hoàng Ly

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Phạm Yến Nhi

Trần Phạm Yến Nhi

HẠNG

2

Số điểm 30%

Trần Phạm Yến Nhi

Trần Phạm Yến Nhi

HẠNG

1

Số điểm 37.50%

Trần Phạm Yến Nhi

Trần Phạm Yến Nhi

HẠNG

3

Số điểm 27.50%

 • 04

  Trần Phạm Yến Nhi

  Số điểm: 25%

 • 05

  Trần Phạm Yến Nhi

  Số điểm: 22.50%

 • 06

  Trần Phạm Yến Nhi

  Số điểm: 22.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan