Chủ đề 1: Thành phần nguyên tử

20 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Chủ đề: Thành phần nguyên tử 

Hóa học 10 

Số câu: 20 

Thời gian 30 phút 

Mức độ: Cơ bản 

Đầy đủ những bài tập cơ bản của chủ đề 1: Thành phần nguyên tử kèm đáp án đầy đủ.

#Hoahoc10 #OnothiTHPTQG #Thanhphannguyentu #Codapan #Nguyentu #tracnghiem

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đào Thị Hoàng Ly

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đào Thị Hoàng Ly

Đào Thị Hoàng Ly

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:00

Đào Thị Hoàng Ly

Đào Thị Hoàng Ly

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:00

Đào Thị Hoàng Ly

Đào Thị Hoàng Ly

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:00:00

  • 04

    Đào Thị Hoàng Ly

    Số điểm: 60%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan