Hội thi Công đoàn với Công tác bảo vệ Môi trường năm 2019

5 câu 5 phút

Trạng thái:

Hãy chọn đáp áp đúng nhất trong 3 đáp án

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Quốc Khánh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phúc Thảo

Phúc Thảo

HẠNG

2

Số điểm 80%

Ngô Quốc Khánh

Ngô Quốc Khánh

HẠNG

1

Số điểm 80%

Phúc Thảo

Phúc Thảo

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Ngô Quốc Khánh

  Số điểm: 80%

 • 05

  Ngô Quốc Khánh

  Số điểm: 80%

 • 06

  Phúc Thảo

  Số điểm: 60%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan