Đề Thi Thử Anh Văn THPT 2018 - Mã đề 420


Tổng hợp 79 đề thi trắc nghiệm online môn Anh văn THPT 2018, thử sức làm bài để xem trình độ của bạn đang ở đâu?

Thời gian làm bài: 60 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thuyanh Nguyen Thuyanh Nguyen 00:02:40 10:56 25/04/2018 98.00%
  2 Võ Hoàng Việt Võ Hoàng Việt 00:10:29 19:04 26/04/2018 96.00%
  3 tran le tran le 00:04:02 15:10 27/04/2018 94.00%
  4 Đinh Hiếu Đinh Hiếu 00:04:38 22:46 24/04/2018 94.00%
  5 Nguyễn Minh Nguyễn Minh 00:17:19 21:52 26/04/2018 94.00%
  6 Hongcao Hongcao 00:17:30 23:59 24/04/2018 94.00%
  7 Lê hạnh Lê hạnh 00:05:34 19:04 23/04/2018 92.00%
  8 Trần Quang Tùng Trần Quang Tùng 00:14:13 21:03 22/04/2018 92.00%
  9 Nguyễn Thạch Thảo Song Ngân Nguyễn Thạch Thảo Song Ngân 00:21:58 23:28 24/04/2018 92.00%
  10 Trần Tiến Trần Tiến 00:02:57 18:44 29/04/2018 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.