1. Đề Thi Thử Anh Văn THPT 2018 - Mã đề 420


  Tổng hợp 79 đề thi trắc nghiệm online môn Anh văn THPT 2018, thử sức làm bài để xem trình độ của bạn đang ở đâu?

  Thời gian làm bài: 60 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thuyanh Nguyen Thuyanh Nguyen 10:56 25/04/2018 98.00%
  2 Võ Hoàng Việt Võ Hoàng Việt 19:04 26/04/2018 96.00%
  3 tran le tran le 15:10 27/04/2018 94.00%
  4 Đinh Hiếu Đinh Hiếu 22:46 24/04/2018 94.00%
  5 Nguyễn Minh Nguyễn Minh 21:52 26/04/2018 94.00%
  6 Hongcao Hongcao 23:59 24/04/2018 94.00%
  7 Lê hạnh Lê hạnh 19:04 23/04/2018 92.00%
  8 Trần Quang Tùng Trần Quang Tùng 21:03 22/04/2018 92.00%
  9 Nguyễn Thạch Thảo Song Ngân Nguyễn Thạch Thảo Song Ngân 23:28 24/04/2018 92.00%
  10 Trần Tiến Trần Tiến 18:44 29/04/2018 90.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.