Đề thi AV THPT 2017 (410)

50 câu Không giới hạn

Trạng thái:

mã đề 410

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ôn Anh Văn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Mộng Tuyết

Lê Thị Mộng Tuyết

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:00:00

Lê Thị Mộng Tuyết

Lê Thị Mộng Tuyết

HẠNG

1

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:00:00

Lê Thị Mộng Tuyết

Lê Thị Mộng Tuyết

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Lê Thị Mộng Tuyết

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Linh Nguyễn

  Số điểm: 52%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Linh Nguyễn

  Số điểm: 52%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan