Đề thi Anh văn THPT 2017 (411)

50 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Mã đề 411

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ôn Anh Văn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

So Blue

So Blue

HẠNG

2

Số điểm 2%

Thời gian làm 00:00:00

Lê Như Quỳnh

Lê Như Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 22%

Thời gian làm 00:03:03

So Blue

So Blue

HẠNG

3

Số điểm 2%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  So Blue

  Số điểm: 2%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  So Blue

  Số điểm: 2%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan