Bài thi trắc nghiệm đành cho " Chỉ Huy Đội" _ THCS LẠC TÁNH

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Đề thi dành cho chỉ huy đội gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm

Thời gian làm bài là 10 phút

Nếu cùng bằng điểm thì sẽ tính thời gian.

HS nào làm nhanh hơn sẽ xếp ở vị thứ cao hơn.

Chúc các bạn thi tốt

##  Đề sẽ mở vào lúc 14h ngày 11/11/2019 ##


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Không Phải Ta

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Lam Tuyền

Dương Lam Tuyền

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:03

PhạmQ PhạmG

PhạmQ PhạmG

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:49

Minatozaki Sana

Minatozaki Sana

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:44

 • 04

  An Dương

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:14

 • 05

  Quỳnh Phạm Thị Xuân

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:02:03

 • 06

  Cậu Vàng

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:01:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan