Bài thi Thử trắc nghiệm kiến thức đội 2019-2020

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Bộ đề thi dành cho chỉ huy đội gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm

thời gian làm bài là 10 phút

Chúc các bạn làm bài thi tốt

Nếu cùng bằng điểm thì sẽ tính thời gian. HS nào làm nhanh hơn sẽ xếp ở vị thứ cao hơn.


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Không Phải Ta

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Ngọc Gia Bảo

Nguyễn Ngọc Gia Bảo

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:19

Nguyễn Ngọc Gia Bảo

Nguyễn Ngọc Gia Bảo

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:18

Dung Võ

Dung Võ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:19

 • 04

  Dung Võ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 05

  Dung Võ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 06

  Dung Võ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan