GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI ĐỢT THI LẦN THỨ 1

GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI ĐỢT THI LẦN THỨ 1

04/05/2021 Báo cáo

GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI ĐỢT THI LẦN THỨ 1

 

Câu 1. Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày nào? 

a. Ngày 01/01/2020;

b. Ngày 01/01/2021;

c. Ngày 01/7/2021; 

d. Ngày 01/01/2022.

 

Câu 2. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động là người thuê mướn, sử dụng lao động bao gồm các đối tượng nào sau đây? 

a. Doanh nghiệp;

b. Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình;

c. Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

d. Cả 3 đáp án đều đúng 

 

Câu 3. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có các quyền nào sau đây?

aLàm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc;

b. ng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động;

c. Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

d. Cả 3 quyền trên. 

 

Câu 4. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có các nghĩa vụ nào sau đây?

a.Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

b.Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; 

c. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động;

d. Cả 3 nghĩa vụ trên. 

 

Câu 5. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lađộng có các quyền nào sau đây?

a. Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động;

b. Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

c. Đóng cửa tạm thi nơi làm việc;

d. Cả ba quyền trên. 

 

Câu 6. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, trong lĩnh vực lao động hành vi nào bị nghiêm cấm trong các hành vi dưới đây? 

a. Phân biệt đối xử trong lao động;

b. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động;

c. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

d. Cả 3 hành vi trên.

 

Câu 7. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng các hình thức nào sau đây? 

aBằng văn bản; 

b. Bằng lời nói; 

c. Bằng phương tiện điện tử; 

d. Cả 3 phương án trên. 

 

Câu 8. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động không được thực hiện hành vi nào trong các hành vi sau? 

a. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

b. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

c. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động;

d. Cả ba hành vi trên. 

 

Câu 9. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, những nội dung nào dưới đây là nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động? 

a. Công việc và địa điểm làm việc; Thời hạn của hợp đồng lao động;

b. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

c. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

d. Tất cả nội dung trên. 

 

Câu 10. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đng trở lên là bao nhiêu ngày?

a.    180 ngày; 

b.    60 ngày; 

c.    30 ngày; 

d.    6 ngày. 

 

Câu 11. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian thử việc đối với công việc chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là bao nhiêu ngày?

a.    180 ngày; 

b.    60 ngày; 

c.    30 ngày; 

d.    6 ngày; 

 

Câu 12. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng bao nhiêu so với mức lương của công việc đó?

a. 65% mức lương của công việc đó;

b. 75% mức lương của công việc đó;

c. 85% mức lương của công việc đó;

d. 95% mức lương của công việc đó.

 

Câu 13. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt trong trường hợp nào dưới đây? 

a. Hết hạn hợp đồng lao động;

b. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

c. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

d. Cả 3 trường hợp trên. 

 

Câu 14. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thời gian báo trước với người sử dụng lao động là bao nhiêu ngày?

a. Không cần báo trước; 

b. Phải bảo trước ít nhất 30 ngày; 

c. Phải báo trước 45 ngày; 

d. Phải có lý do chính đáng và phải báo trước 30 ngày. 

 

Câu 15. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thời gian báo trước với người sử dụng lao động là bao nhiêu ngày?

a. Không cần báo trước;

b. Phải bảo trước 30 ngày; 

c. Phải báo trước ít nhất 45 ngày; 

d. Phải có lý do chính đáng và phải báo trước 45 ngày. 

 

Câu 16. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian điều chuyển người lao động sang làm việc khác so với hợp đồng lao động không được quá bao nhiêu thời gian?

a.    60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm;

b.    70 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm;

c.    80 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm;

d.    90 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm.

 

 

Câu 17. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào sau đây?

aNgười lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;

b. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá thời gian quy định;

c. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm;

d. Cả 3 trường hợp trên. 

 

 

Câu 18. Liên hiệp Công đoàn Ninh Bình (Nay là Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình) thành lập năm nào sau đây?

a.    7/1946;

b.    7/1947;

c.    7/1948;

d.    7/1949.

 

Câu 19. Hội nghị Thành lập Liên hiệp Công đoàn Ninh Bình (Nay là Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình) được tổ chức tại địa điểm nào sau đây?

a.    Số 02, Trần Hưng Đạo, Đông Thành, Ninh Bình;

b.    Xuân Áng, Ninh Xuân, Gia Khánh, Ninh Bình;

c.    Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình;

d.    Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình.

 

Câu 20. Theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia đợt thi này?

 

 


TÀI LIỆU LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ I

            Cuối tháng 7/1946, Hội nghị thành lập Liên hiệp Công đoàn Ninh Bình đã họp tại Xuân áng, xã Ninh Xuân, huyện Gia Khánh (nay là Hoa Lư). Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp Công đoàn Ninh Bình được thành lập, do đồng chí Nguyễn Tất Đạt làm Thư ký, các đồng chí Bùi Xuân Quang (Trần Quang), Nguyễn Nên làm ủy viên thường vụ; các đồng chí Nguyễn Khương, Nguyễn Thành Trung, đồng chí Truật, đồng chí Vé, đồng chí Bàng, đồng chí Tở...làm ủy viên chấp hành. Hội nghị thành lập Liên hiệp Công đoàn tỉnh Ninh Bình có ý nghĩa như Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ nhất.

Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ II

            Do phong trào phát triển mạnh mẽ và để chính thức kiện toàn hệ thống tổ chức, cuối tháng 9/1946, Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ II được tổ chức tại Đình Thanh Khê Hạ, xã Ninh Hoà, huyện Gia Khánh.

            Dự Đại hội có đại biểu công đoàn các huyện, thị, công đoàn các ngành, các cơ quan trực thuộc.

            Đại hội đã tập trung thảo luận, quyết định về các nội dung quan trọng như: Củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn đúng thành phần theo Điều lệ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vận động công nhân thực hiện sản xuất, tiết kiệm, củng cố chính quyền; đẩy mạnh phong trào diệt giặc dốt, xây dựng đời sống mới ở cơ quan, xí nghiệp; ra sức ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ, hưởng ứng và phục vụ đoàn quân Nam tiến; thực hiện kế hoạch tiêu thổ kháng chiến...

            Đại hội đã bầu BCH chính thức gồm 11 đồng chí, thư ký là đồng chí Bùi Xuân Quang.

Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ III

            Nhằm quán triệt, thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính của Đảng, tháng 8/1947, tại thôn Nún Khê, huyện Yên Mô, Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ III được tổ chức. Đại hội đề ra nhiệm vụ tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức công đoàn, hướng phong trào công nhân viên chức vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ hậu phương, phục vụ kháng chiến.
            Đại hội đã bầu BCH gồm 9 đồng chí, đ/c Bùi Đức Kiện là thư ký LHCĐ tỉnh.

Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ IV

            Trong không khí sôi nổi của phong trào thi đua ái quốc và hoàn cảnh cuộc kháng chiến ngày càng trở nên quyết liệt, tháng 4/1949, tại Chùa Lê, Gia Viễn Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ IV được tổ chức. Đai hội xác định nhiệm vụ là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, vận động công nhân lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh lao động sản xuất và phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đầu. Đại hội đã bầu BCH gồm 11 đồng chí, đ/c Vũ Văn Tân là thư ký LHCĐ tỉnh.

Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ V

            Tháng 2/1952, trong không khí thi đua sôi nổi của cuộc đại vận động tăng gia sản xuất, tiết kiệm của quân dân toàn tỉnh, Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ V được tổ chức tại Đồi Mây (Rịa, Nho Quan). Đại hội đề ra chủ trương đẩy mạnh phong trào sản xuất, tiết kiệm để tăng cường tiềm lực hậu phương về mọi mặt; ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, rộng rãi để thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động vào hoạt động kháng chiến, kiến quốc; tích cực huấn luyện chính trị, luyện tập quân sự để phục vụ chiến đấu bảo vệ vùng tư do, chi viện cho tiền tuyến...Đại hội đã bầu BCH do Vũ Tất Đắc làm thư ký.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ VI

         Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (tháng 5/1954), ngày 30/6/1954, quân và dân trong tỉnh đã nhanh chóng tiến công và nổi dậy giải phóng Thị xã và đánh đuổi địch ra khỏi địa phận tỉnh Ninh Bình. Cùng với Miền Bắc, Ninh BÌnh bước sang thời kỳ mới là khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh thuận lợi là đã có hòa bình, song khó khăn trước mắt cũng hết sức phức tạp, nặng nề, cả về kinh tế, chính trị, xã hội.

         Trong bộn bề công việc của thời kỳ chuyển giao giai đoạn cách mạng, tháng 9/1954 Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ VI được tổ chức tại Hang Quàng, Trường Yên huyện Gia Khánh. Đại hội đã kiểm điểm hoạt động công đoàn trong những năm cuối của cuộc kháng chiến, biểu dương phong trào kháng chiến- kiến quốc của công nhân lao động tỉnh Ninh Bình. Đại hội chủ trương tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết công nhân lao động vùng tự do và vùng mới giải phóng; chuyển mọi hoạt động sang thời kỳ xây dựng và bảo vệ địa phương.

         Đại hội đã bầu đ/c Trần Văn Huệ làm thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ VII

            Từ 1954 đến 1964 lực lượng công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Hàng loạt Nhà máy, xí nghiệp quy mô lớn thu hút số đông công nhân được ra đời, như Nông trường Đồng giao; Nông trường BÌnh Minh, Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, Nhà máy Xay, Xí nghiệp Đá Hệ Dưỡng.... Đội ngũ cán bộ viên chức trong các ngành Giáo dục, Y tế, Giao thông vận tải tăng nhanh. Hoạt động Công đoàn theo đó cũng không ngừng phát triển, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên.

            Ngày 19/3/1964, Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ bảy được tổ chức, có 120 đại biểu dự thay mặt cho gần 2 vạn đoàn viên trong tỉnh về dự.

Đại hội đã tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhằm đẩy mạnh việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong các năm từ 1963-1965 Đại hội đã bầu BCH gồm 21 đồng chí uỷ viên, đ/c Trần Văn Huệ được bầu làm thư ký LHCĐ tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII

            Hoạt động Công đoàn Ninh Bình giai đoạn 1964-1970 diễn ra trong bối cảnh quân và dân Ninh Bình vừa lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội vừa tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Trong bối cảnh đó Công đoàn Ninh Bình vẫn ra sức xây dựng tổ chức, duy trì hoạt động và có nhiều biện pháp đổi mới công tác, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chung, chăm lo đời sống cho công đoàn viên. Do hoàn cảnh chiến tranh, theo sự chỉ đạo của Tổng Công đoàn Việt Nam, các đại hội công đoàn tỉnh có bị gian đoạn một thời gian. Vì vậy, khi Miền bắc trở lại hòa bình (Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom Miền Bắc vào ngày 1/11/1968), việc tổ chức đại hội Công đoàn Ninh Bình được khẩn trương chuẩn bị.

            Ngày 7/3/1970, Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ VIII được khai mạc với sự tham dự của hơn 160 đại biểu, thay mặt cho hơn 23.000 đoàn viên công đoàn toàn tỉnh. Đại hội đã biểu dương phong trào công nhân lao động toàn tỉnh về thành tích sản xuất, công tác, xây dựng đội ngũ. Đại hội đã bầu 25 uỷ viên BCH, đồng chí Nguyễn Công Chánh được bầu làm thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ IX

            Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam về việc định kỳ tổ chức đại hội, từ ngày 20 đến 22/6/1974, Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ IX được tổ chức tại Hang Quàn, xã Trường Yên, huyện Gia Khánh (nay là Hoa Lư). Đại hội có 199 đại biểu đại diện cho 35.000 đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức toàn tỉnh, Đại hội bầu BCH 25 uỷ viên, đ/c Trịnh Văn Thi được bầu là thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ X

            Từ tháng 2 năm 1976, Thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội (Khóa V), 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định hợp nhất thành tỉnh Hà Nam Ninh. Ngày 01/4/1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập. Ngày 24/5/1993, Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ X được tổ chức tại thị xã Ninh Bình, Đại hội đã bầu 25 uỷ viên BCH, đ/c Tạ Quang Trung được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XI

            Tháng 8/1998 Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ XI đã được tổ chức tại thị xã Ninh Bình, Đại hội đã bầu 31 uỷ viên BCH, đồng chí Bùi Đức Huỳnh được bầu là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XII

         Tháng 7/2003, tại thị xã Ninh Bình, Đại hội Công đoàn Ninh Bình lần thứ XII đã khai mạc, có 198 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 33 đòng chí; đồng chí Bùi Đức Huỳnh tiếp tục được bầu là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII

            Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Ninh Bình được tổ chức từ ngày 11- 13/6/2008 tại Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh. Về dự đại hội có 212 đại biểu, đại diện cho trên 60 ngàn đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh.

            Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2008- 2013 gồm 35 đồng chí. Phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành khoá XIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Đỗ Việt Anh, Hoàng Hữu Nên, Lê Thị Mai Thuỷ được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Vũ Trường Sinh được bầu làm Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ngày 29/7/2009, đồng chí Đỗ Việt Anh được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay đồng chí Nguyễn Thị Thanh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV

            Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24 tháng 01 năm 2013, tại Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Về dự đại hội có 227 đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 100 ngàn đoàn viên CNVC,LĐ toàn tỉnh.

            Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013- 201gồm 35 đồng chí. Phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành khoá XIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Đỗ Việt Anh làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Lê Thị Mai Thuỷ, Hoàng Hữu Nên và Lê Đình Việt được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Phan Duy Linh được bầu làm Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV

            Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV được tiến hành từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình. Tham dự Đại hội có 235 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 145 ngàn đoàn viên, CNVCLĐ.

            Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 38 đồng chí. Tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV lần thứ nhất đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ; Bầu đồng chí Dương Đức Khanh giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bầu 03 Phó chủ tịch gồm các đồng chí: Lê Thị Mai Thủy; Phan Duy Linh; Trần Kim Long. Bầu UBKT LĐLĐ tỉnh gồm 07 đồng chí, đồng chí Hoàng Minh Quế giữ chức Chủ nhiệm UBKT.

Cũng tại Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn VN gồm 8 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

 

BAN TỔ CHỨC

Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.