Hội thi trực tuyến " Tuổi trẻ Hiệp Phước với pháp luật"

20 câu 5 phút

Trạng thái:

https://myaloha.vn/143750/trac-nghiem/hoi-thi-truc-tuyen-tuoi-tre-hiep-phuoc-voi-phap-luat-4936

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mỹ Lệ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Lệ Hà

Nguyễn Thị Lệ Hà

HẠNG

2

Số điểm 95%

Nguyễn Thị Lệ Hà

Nguyễn Thị Lệ Hà

HẠNG

1

Số điểm 95%

Nguyễn Thị Lệ Hà

Nguyễn Thị Lệ Hà

HẠNG

3

Số điểm 85%

 • 04

  nguyễn thị phương đào

  Số điểm: 80%

 • 05

  nguyễn thị phương đào

  Số điểm: 80%

 • 06

  Lê Vĩnh Phúc

  Số điểm: 80%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan