Tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiếu Trương Văn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Hà Trà My

Nguyễn Hà Trà My

HẠNG

2

Số điểm 100%

Hiếu Trương Văn

Hiếu Trương Văn

HẠNG

1

Số điểm 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn