CUỘC THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

40 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phong Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kiều Oanh

Kiều Oanh

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:05:32

Bảo Nghi

Bảo Nghi

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:18

Thu Hà

Thu Hà

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:08:26

 • 04

  Lê Thị Gia Tình

  Số điểm: 92.50%

  Thời gian làm: 00:03:05

 • 05

  Lê Thị Gia Tình

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:30

 • 06

  Trần Thanh Thảo

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:04:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan