TÌM HIỂU VĂN HÓA CÁC QUỐC GIA ASEAN

40 câu 10 phút

Trạng thái:

* Thời gian tham gia từ 17 giờ ngày 07/10/2019
đến 24 giờ ngày 14/10/2019.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

phuhau vunguyen

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Mộng Tuyền

Nguyễn Mộng Tuyền

HẠNG

2

Số điểm 65%

Thời gian làm 00:09:39

Đệ Lương Đức

Đệ Lương Đức

HẠNG

1

Số điểm 72.50%

Thời gian làm 00:10:00

Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 62.50%

Thời gian làm 00:07:49

 • 04

  Nguyễn Mộng Tuyền

  Số điểm: 62.50%

  Thời gian làm: 00:09:39

 • 05

  Hiếu Bùm

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:05:27

 • 06

  Hiếu Bùm

  Số điểm: 57.50%

  Thời gian làm: 00:06:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan