Cuộc thi “Sinh viên Hành chính với Pháp luật” năm 2019

1 câu 5 phút

Trạng thái:

TEST CHỨC NĂNG

THAM GIA

GIÁO VIÊN

KS17 Thanh tra - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thành

Nguyễn Thành

HẠNG

2

Số điểm 100%

KS17 Thanh tra - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

KS17 Thanh tra - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

HẠNG

1

Số điểm 100%

Quốc Tuấn Lê

Quốc Tuấn Lê

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  KS17 Thanh tra - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Thành

  Số điểm: 100%

 • 06

  KS17 Thanh tra - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan