THỂ LỆ CUỘC THI

THỂ LỆ CUỘC THI

168 06/10/2019

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc tham gia cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 - Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt nam học tập và làm theo lời Bác”; Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, qua đó tạo môi trường, điều kiện để sinh viên nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

 - Với phương châm tuyên truyền phổ biến pháp luật, đề nghị các đơn vị, các Chi đoàn tích cực vận động sinh viên tham gia nhiệt tình, đúng thành phần, thể hiện tích sáng tạo của từng đơn vị.

II. THỂ LỆ:

1. Hình thức đăng ký:

- Hình thức: đăng ký trực tiếp cho Bí thư Chi đoàn hoặc thành viên Ban tổ chức.

- Lệ phí: 5.000 đồng/thí sinh (thí sinh sẽ được cấp mã số để đăng nhập bài thi online).

- Bí thư Chi đoàn thu lệ phí và lập danh sách theo mẫu (Gồm: STT - Họ và tên – ngày, tháng, năm sinh – Mã số sinh viên – Chi đoàn – Số điện thoại liên hệ) gửi về địa chỉ email: sinhvienhanhchinhvoiphapluat@gmail.comhoặc nộp danh sách và lệ phí thi trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Thị Linh –Thành viên Ban tổ chức (số điện thoại: 0337.151.666) trước 15 giờ 00 ngày19/10/2019 (thứ bảy).

Fanpage cuộc thi: Cuộc thi Sinh viên Hành chính với Pháp luật năm 2019 (http://facebook.com/sinhvienhanhchinhvoiphapluat).

2. Cách làm bài thi: 

- Các thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận được một mã số truy cập trang web để dự thi, hệ thống sẽ được mở vào lúc 18 giờ 00 ngày 21/10/2019 đến 18 giờ 00 ngày 23/10/201(sau thời gian trên hệ thống sẽ không nhận thêm câu trả lời).

- Thí sinh bắt buộc đăng nhập tài khoản Facebook/ Gmail/ Zalo và điền đầy đủ thông tin để dự thi. 

- Bài thi gồm 50 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm với 04 đáp án A, B, C, D, mỗi câu trả lời đúng thí sinh đạt 02 điểm, thời gian làm bài là 40 phút.

- Tại mỗi câu trả lời thí sinh chỉ chọn một đáp án.

- Thí sinh ấn kết thúc ngay khi hoàn thành bài thi.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Thí sinh truy cập bài viết sau để nắm rõ thông tin:

https://bom.to/CZy2K

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

KS17 Thanh tra - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.